KONTAKT

SUREMA spol. s r.o.
Smrečianska 16
831 01 Bratislava 37
mobil: +421 911 66 88 66 (Jozef Šmotlák, konateľ)
e-mail: surema@surema.sk


IČO: 31 358 098
IČ DPH: SK2020296454
Bankový účet: 4 000 424 207/3100 (Prima banka)
IBAN: SK71 3100 0000 0040 0042 4207
BIC-SWIFT: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo 5735/B, oddiel Sro.